TTH - CNTT - VINATEX

--Cảm ơn các bạn đã ghé thăm Blog của tôi--Mong các bạn góp ý để Blog càng phát triển--

Nhạc Chăm MP3

                1. Apsara vu nữ chăm - Amunhân   2.Sợ chỉ đủ Màu - Phi Phung


           3.Mùa Xuân Trên Tháp Cổ - Amunhan


                 4. Chiếc Nhẫn Muta - Amunhan


              5. Bến Nước Tình Yêu - Amunhân


              6.Miền Ðất Panduranga - Amunhan


7.Bimong kalan Ppo xah Inu - Amunhan


8.Làng Chăm On Bác - Amunhan


9.Gặp em dêm hội Ramuwan - Amunhan


10.Ðiệu Ru Ðất Tháp - Amunhan


11.Hò Ra Khoi - Amunhan


12.Tháp Ppo Ixanu - Amunhan


13.Ðượm tình duyên quê - Amunhan


14.Taum hwage muin - Amunhan


15.chekjian - Ðàng Nang Ðức


16.Caik di tian - Ðàng Nang Ðức


17.Cham Bini - thap Ariya - Ðàng Nang Ðức


18.Tham lúa - ashapai


19.Domra - Ðàng Nang Ðức


20.Bwahkankawac - Ðàng Nang Ðức